Latvijas Astrologu Asociācijas paziņojums astrologu sadarbībai ar medijiem.

Pirmdiena, 14 janvāris 2013 21:35
Drukāt PDF

Latvijas Astrologu asociācija aicina ievērot autortiesības


Latvijas Astrologu asociācija (LASTRA) valdes sēdē nolēmusi vērsties pie medijiem ar aicinājumu būt korektiem attiecībā uz astroloģiska satura informācijas publicēšanu.

Lielās izdevniecības un vadošie elektroniskie mediji pārsvarā sadarbojas ar profesionāliem astrologiem. Kalendāri, prognozes un horoskopi tiek veidoti, izmantojot speciālas metodikas un astroloģiskās zināšanas, nevis vienkārši sacerēti. Astrologi parakstās ar savu vārdu, tādējādi garantējot kvalitāti. Tajā pat laikā presē, bet it īpaši interneta portālos, parādās astroloģiskas prognozes un horoskopi, kam nav norādīts autors. Nereti tie ir tulkojumi no ārvalstu medijiem, kā arī kompilācijas no citiem vietējiem medijiem vai vienkārši pārpublicēšana bez atļaujas.

Latvijas Astrologu asociācija aicina cilvēkus neizmantot nezināmas izcelsmes kalendārus un neņemt vērā prognozes, kurām nav norādīts autors vai rašanās avots, tādējādi izvairoties no nepareizas vai nekvalitatīvas informācijas izmantošanas. Savukārt mediji tiek aicināti sadarboties ar profesionāliem astrologiem, ievērot autortiesības un norādīt astroloģisko prognožu, kalendāru un vispārējo horoskopu autorus vai izmantotos avotus.

Nepieciešamības gadījumā profesionālu astrologu kontaktus iespējams atrast LASTRA mājas lapā www.astrologuasociacija.lv, tāpat arī asociācija var sniegt ieteikumus saistībā ar iepriekš minētiem jautājumiem.

Latvijas Astrologu asociācija izveidota pirms 13 gadiem. LASTRA valdes priekšsēdētāja ir Māra Ošuroka, vietniece Līga Šīrona, valdes sastāvs: Andris Račs, Vega Spalviņa, Agnese Fūrmane, Guna Kārkliņa.

Latvijā ir apmēram 100 sertificēti astrologi un nepilns desmits astroloģijas skolu, kas saņēmušas gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan pašvaldību izglītības departamentu licences kā interešu izglītības iestādes. Tāpat darbojas vairākas astroloģijas firmas-centri un daudziem astrologiem ir reģistrētas savas privātprakses.

Savas darbības laikā Latvijas Astrologu asociācija ieviesusi sertifikācijas sistēmu, kas ļauj pārliecināties par astroloģijas skolu beigušo audzēkņu izglītības un prasmju kvalitāti, konsultējot klientus. Tāpat ir ticis izstrādāts astrologu Ētikas kodekss un izveidota Ētikas komisija, notikušas pieredzes apmaiņas nometnes, semināri un meistarklases.


*
Sīkāka informācija:
LASTRA valdes priekšsēdētāja Māra Ošuroka, tel.67898128
Valdes pārstāve preses jautājumos, Guna Kārkliņa, tel.28812226